Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og har til formål at styrke og ensrette databeskyttelsen for dig i EU. Det primære mål med GDPR er, at sikre din kontrol over dine persondata. Samtidig skal GDPR forenkle lovgivningen vedrørende international handel, ved at ensrette love og regelsæt inden for EU.

Hvad er persondata?
Persondata er alle informationer der kan identificere dig, som f.eks. CPR-nummer, navn, fødselsdag og kreditkortoplysninger.

Hvordan opbevarer L-Mediehus dine oplysninger?
Vores opbevaring og brug af dine persondata sker selvfølgelig kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine persondata efter ét af følgende kriterier:

1. Samtykke, som du har afgivet f.eks. i forbindelse med køb. Du kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage. 

2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores produkter til dig, er vi nødsaget til at behandle dine persondata f.eks. når vi skal håndtere dine betalinger eller sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.

3. Nogle persondata er vi retligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata. Det kan f.eks. være visse typer af trafik- og lokationsdata, som myndighederne kræver at L-Mediehus opbevarer i et år.

4. Vi har en legitim interesse i at anvende dine persondata. Det kan f.eks. være situationer, hvor L-Mediehus anvender persondata til statistik og analyseformål for at undersøge, hvilke produkter og tjenester, som vores kunder er gladest for.

Hvorfor gemmer L-Mediehus dine persondata?
Vi gemmer dine informationer, så vi kan servicere dig på den bedste og hurtigste måde. Ved at gemme dine oplysninger kan vi: 

1. Administrere dit abonnement
2. Kommunikere til dig om de produkter og services du har hos L-Mediehus
3. Overføre detaljer om fakturering og kommunikation, så du til enhver tid blandt andet kan se dit forbrug
4. Sikre at dine oplysninger ikke bliver misbrugt af udefrakommende
5. Sende dig markedsføring, såfremt du har givet os et samtykke

Hvor lang tid gemmer L-Mediehus mine persondata?
Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem eller for at opretholde de lovmæssige forpligtelser som L-Mediehus er underlagt.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil have rettet eller slettet mine oplysninger?
Såfremt du ønsker at få rettet i dine oplysninger kan du kontakte L-Mediehus kundeservice. Alt efter hvilke oplysninger du ønsker rettet eller slettet, kan vi hjælpe dig.

Hvad er mine rettigheder efter d. 25. maj?
Du har følgende rettigheder ift. de persondata, som vi har om dig:

1. Få mere at vide om, hvilke oplysninger vi har
2. Rette urigtige oplysninger (når forskellige kriterier er opfyldt)
3. Bede om at vi begrænser brugen af dine oplysninger
4. Få slettet dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige at anvende
5. Gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
6. Få dine persondata udleveret
7. Trække dit samtykke tilbage, når dine persondata bruges til direkte markedsføring
8. Ret til at dine persondata ikke bruges til automatisk behandling

Sælger L-Mediehus mine oplysninger til 3. part?
Nej, L-Mediehus sælger ingen af dine oplysninger til 3. part.