I Østdanmark er der andre krav til valg af majssort end i Vestdanmark

Med det mildere klima og generelle fravær af græs til ensilering kan der med fordel vælges andre majssorter østpå end i det jyske. Det sættes der fokus på ved næste uges Majsdag ved Ringsted.

Majsen er særlig høj og kraftig i år – også på Midtsjælland.

Det kan ikke mindst konstateres i den demo-mark over forskellige majssorter, som Brødr. Ewers har anlagt syd for Ringsted og hvor der i næste uge afholdes Majsdag.

- På Majsdagen skal vi både have en snak om, hvad der er sket i majsmarken i vækstsæsonen og drøfte de mest interessante majssorter, fortæller Torben Stjernholm fra Brødr. Ewers, da Effektivt Landbrug er på besøg i demo-marken.

Demo-marken viser udvalgte majssorter fra fire forskellige frøfirmaer, som er Corteva, KWS, Limagrain og Syngenta.

God kvalitet vigtig i øst

På Sjælland og Sydhavsøerne lægger man ikke alene vægt på et højt udbytte af afgrødeenheder i majsen.

- Fordi man her i det østdanske har en forholdsvis stor mængde majs i køernes foderrationer i forhold til i det jyske område, hvor man traditionelt dyrker græs i større mængder, så lægger man i Østdanmark også vægt på en let fordøjelighed i den høstede majs. Ellers fylder majsen alt for meget i vomen, påpeger Torben Stjernholm.

I Østdanmark bruger man generelt ikke vanding til græs og dyrker derfor meget lidt græs til foderbrug.

Derfor kigger man især på to sortsegenskaber, når der skal vælges majssort til kvægfoder i Østdanmark. Det er et højt udbytte og en god kvalitet.

- Man angiver majsens kvalitet med to tal – dels tal for fordøjelighed, FK NDF, og dels NEL20, der angiver energien til mælkeproduktion.

- Det er de to tal sammen med udbyttet, jeg ser på i rådgivningen af vores kvægkunder i valget af majssorter, fastslår Torben Stjernholm.

- Er det majs til biogas, så betyder fordøjeligheden ikke på samme måde noget, understreger Emil Dollerup fra Corteva.

Flere varmedage

Et tredje forhold i valg af majssort er antal varmedage, hvor det østdanske område normalt har flere varmedage end i det vestdanske område.

- Det angives med FAO-tal, hvor et lavt FAO-tal er for de tidlige sorter. Her i Østdanmark sælger vi næsten kun sene sorter, der meget sjældent er under 180 i FAO-tal. Kun hvis man sår majsen sent, så kan det rigtige valg være en sort med FAO 160.

- Når jeg gerne vælger sorten P7647 fra Corteva, så er det udelukkende for at tilgodese vores mildere klima her i det østdanske og samtidig få en meget høj kvalitet, lyder det fra Torben Stjernholm.

Dent contra Flint majs

Går man ind i demomarken mellem de 20 forskellige majssorter er det umiddelbart svært at se forskel på sorterne. Alle er meget høje og med god kolbesætning.

Alligevel kan Emil Dollerup skrælle kolber fra forskellige sorter og vise forskelle i både kolbelængde og udseende af kernerne.

- Vi har her de rene Dent sorter, som især er kendt for høj kvalitet og fordøjelighed. Dent majs har nemlig et meget lille proteinlag, der omkranser kernen, hvilket giver en hurtigere stivelsesindlejring i ensilagen og en høj fordøjelighed, forklarer han og viser en Dent kolbe i forhold til en kolbe af en Flint sort.

Det gør stivelsen i Dent majsen tilgængelig i foderet med det samme og kræver ikke længere tids ensilering, som Flint sorterne gør.

- Har man for eksempel brugt sit foder op ved majshøst, så kan Dent sorterne blive ensileret og foderklar på 14 dage, påpeger Torben Stjernholm.

Derfor er valget af majssorter tilpasset det lokale klima og ens forventede fodersituation meget vigtig og noget, som man ved selvsyn kan blive opdateret på ved den kommende Majsdag.

Majsdag ved Ringsted

Tirsdag den 5. september kl. 10.00-12.00

Der kan ses 20 majssorter fra 4 forskellige frøfirmaer

Gennemgang af vækstsæsonen

Mødested: Hjelmsømaglevej 31, 4100 Ringsted

Læs også