Global Farming

Læs med og bliv inspireret af, hvordan man driver landbrug i alle verdenshjørner - fra Saudi-Arabien til USA, fra kvæg til kameler: Du kan læse om det her.

Hvordan er det at være praktisk landmand i andre lande?

At komme ud i stalden, i marken, med op i traktoren eller med ind ved køkkenbordet til en kop kaffe og få en snak om dagligdagens faglige og personlige glæder og udfordringer som landmand.

Det er idéen og konceptet i serien Global Farming, som i over 10 år hver uge har rejst kloden rundt med læserne til landbrug og landmænd i Sydamerika, New Zealand, Uganda, Tanzania, Cambodja, Indien eller Norge, Sverige, Tyskland og andre EU-lande. Stort set i alle områder i verden, hvor der er større landbrugsområder.

På den måde får læseren et direkte indblik i de vilkår, som ens landmandskolleger lever og arbejder under i deres dagligdag. Og kan sammenligne med ens egen dagligdag som dansk landmand i Danmark. 

Måske glæder man sig over de frie vilkår i New Zealand eller det frodige klima i Uganda og vil gerne bytte med en dansk, skemabelagt gråvejrsdag. Eller man imponeres over hvad entreprenante, danske landmænd kan bygge op i Østeuropa eller Sydamerika. Eller gyser over den barske dagligdag som dansk landmand i Venezuela, hvor landet er ved at brænde sammen politisk.

Man får sat sin egen situation i forhold til andre landmænds vilkår – og i langt de fleste tilfælde glædes ved trods alt at være landmand i Danmark.

Direkte derudefra

I Global Farming får man også et indirekte indblik i de større landbrugspolitiske og markedsmæssige forhold oplevet af den praktiske landmand ude i marken.

Generelle markedsforhold og landbrugspolitik gennemgås andre steder i Effektivt Landbrug – i Global Farming er det den daglige betydning heraf hjemme på de enkelte bedrifter, det drejer sig om.

Ofte tager en journalist fra Effektivt Landbrug selv ud på reportage og snakker med landmænd, eller der laves interview over net og telefon.

Endelig er der på det seneste kommet tilbud til læserne om også selv at komme med ud at besøge landmænd rundt i verden gennem forskellige rejsetilbud.

Morten Knudsgaard (i midten) er den daglige ansvarlige for FirstFarms griseproduktion og markdrift med grisefoder og salgsafgrøder. Han er her sammen med sin leder af griseproduktionen Szabolcs Csikász (t.v.) og agronom Bálint Gróf (t.h.) foran so-staldene i Gabcikovo. Fotos: FirstFarms
Ny griseproduktion på et svært sted
Ny griseproduktion på et svært sted

Det er under to år siden, at FirstFarms købte deres fire sites med griseproduktion i Slovakiet. Placeringen af farmene stiller store krav til gylleopbevaring og sikring mod nedsivning.

Effektivt Landbrugs udsendte besøger én af Indiens moderne landmænd, der er universitetsuddannet indenfor jura og marketing. – Med de økonomiske vilkår, som vi nu har i indisk landbrug, kan det kun blive en succes, siger han.
Indisk ægproducent på vej mod en halv million æg dagligt
Indisk ægproducent på vej mod en halv million æg dagligt

Om en måned tager Dunslit Patel sine nybyggede hønsehuse i brug. – Vi kan ikke slet ikke følge med den stigende efterspørgsel på æg her i Indien, fortæller han.

Karsten Work har tidligere været tilfreds med at dyrke vinterraps. Men nu tvivler han på, at han vil så raps igen efter flere års ompløjning i foråret på grund af dårligt vejr. Privatfotos
Frost, regn, hagl og hede: - Vi har haft al slags dårligt vejr
- Vi har haft al slags dårligt vejr

Den netop overståede hvedehøst hos Karsten Work afspejler det katastrofale vejr i hele vækstsæsonen i Frankrig. - Jeg stopper nok med at dyrke vinterraps, fastslår han.

37-årige Oluf Bosen er 6. generation på gården ved Kalmar, som han overtog i 2015. Siden har han lavet omfattende udbygning, etableret gårdbestyrelse og gør sig store tanker om fremtiden på gården. Fotos: Jørgen P. Jensen
- Det er bare så »mycket bra«
- Det er bare så »mycket bra«

For Oluf Bosen har etableringen af en gårdbestyrelse af seniorer fra forskellige erhverv været hans bedste beslutning hidtil. - Det tvinger mig til at have styr på mine tal og strategier hele tiden og til at kunne forklare dem, siger han.

Linne Fromm-Christiansen sammen med en gammel John Deere 8520 fra 2006, RBPI´s første traktor. Den har kørt 25.000 timer, men timelønnen er så billig, at det bedre kan betale sig at renovere gearkasser og motorer i forhold til at købe nye traktorer, fortæller hun.
Linne er chef i marken på den store RBPI-farm i Rusland
Linne er chef i marken på den store RBPI-farm i Rusland

Linne Fromm-Christiansen er planteproduktionsdirektør i RBPI-koncernen i Rusland, og hun fortæller, at den vigtigste opgave i Rusland er at finde stabile og dygtige medarbejdere. Hun har lært at tackle udfordringen som kvindelig direktør ved selv at være en dygtig praktiker.

John Rodgers (th) og hans bror David Rodgers (3. fra højre) driver et 1.600 hektar stort planteavlsbrug nord for Dublin. I sidste uge kom 30 danske landmænd på besøg.
Er gået tilbage fra no till til pløjning
Er gået tilbage fra no till til pløjning

Næsten ingen planteavlere i Irland bruger no till. Her ved starten af november er såningen af vintersæd mange steder ikke kommet i gang endnu.

Spørgsmål og svar

Dyk ned alle vores 434 artikler om Global Farming

Nogle vil miste hele deres høst

Generelt forventes store variationer i udbyttet afhængig af om de norske gårde ligger på nordsiden eller sydsiden af fjeldene, i dalene eller højere og mange andre lokale forhold.

– Vores gård ligger heldigvis godt, fortæller Eli Gjerlaug Engers.

Gik i gang onsdag med at høste med 23 procent vand

Kornhøsten er endnu ikke kommet i gang flere steder

- Værst er det for mælkeproducenterne, der vil mangle grovfoder til dyrene. Det skal nu købes i udlandet, ligesom der vil blive mangel på korn til foder og brød, fortæller Harald Gropen i denne uge fra det østlige Norge.

Umuligt at skaffe pommes frites-kartofler – så vi høster kassen, siger farmer

Sidste år avlede farmerne i staten Idaho ikke kartofler nok til at dække behovet. Det kom blandt andet Byron Evans og hans søn Jeff til gode.

Startede med syv kalve i 1996. Har nu 55.000 jerseykøer i gigantisk staldanlæg

Bill Millenkamp var i 1991 en almindelig, ung landmand med en lille driftskredit og en nygift kone. Begge havde de mod på at arbejde hårdt og udvikle deres nyerhvervede farm. Og det er lykkedes – må man sige.

Familiefarm sælger 75.000 tons halm årligt

- Vi dyrker selv 30.000 acres (12.140 ha) og kan lave 80 procent af de baller, som vi eksporterer til lande over hele verden såsom Japan, Saudi Arabien og Sydamerika, fortæller Barry Schmidt, da Effektivt Landbrug er på besøg.

Oplev unikke Japan på studietur

Fra 7. til 18. oktober i år kan du opleve landbrug, natur og kultur i blandt andet Hiroshima og Kyoto.

5.000 styk angus/charolais og 8.000 hektar marker med vanding

- Jeg har netop solgt et antal stude til priser på 2.500 USD (17.000 kr.) pr. dyr. Jeg har aldrig i mit liv set så høje oksekødpriser før – det er helt vanvittigt, siger ranch-ejer Lynn Burtenshaw, da Effektivt Landbrug er på besøg.

- Bland ikke jeres koner ind i driften. De ødelægger bare det hele

Lynn Burtenshaw er en venlig farmer i Midtvesten og har foreløbig 32 børnebørn. - Alle mine døtre er hjemmegående, og jeg hader kun én ting mere end skilsmisse: Det er regeringen i Washington og præsident Biden, fastslår han.

Store farme i Canada og USA