Webportal øger transparens i prisen for biomasse

BiomassAuctions ApS har udbygget sin webbaserede børs for handel med biomasse med »Marketplace«.

Marketplace er en ny webbaseret løsning, som skal skabe transparens i prissætning og optimere mønstre for handel med biomasse. Det oplyser BiomassAuctions ApS, som har udbygget sin webbaserede børs for handel med biomasse med Marketplace.

- Marketplace henvender sig til dem der ønsker at sætte pris på deres biomasse-affald, siger Paul Lillelund, partner og direktør i BiomassAuctions Aps, der står bag udvikling og drift af Marketplace.

- Det seneste turbulente år med meget svingende priser på energi og med hurtige udslag, gør at det for såvel købere som sælgere er utrolig svært at forholde sig til, om man har opnået en korrekt prissætning, når der handles, fortæller Paul Lillelund og tilføjer:

- Siden vi for tre år siden lancerede BiomassAuctions.com er vi i flere omgange blevet opfordret til at skabe en lignende platform der er sælger-drevet.

I samme periode er den grønne omstilling eskaleret. Antallet af biogasselskaber er øget markant, og de søger med lys og lygte efter »grønt affald«, som de kan konvertere til bæredygtig energi.

Mange restprodukter

Marketplace kan med fordel anvendes af blandt andet biogasselskaber, der som købere byder ind på biomasse fra kommuner, industrier og landmænd. Det kan være biomasse, der skal »bortskaffes« fra eksempelvis ekstensive græs- og naturarealer, grøde fra vandløbsvedligeholdelse og tang fra strandrensning.

Det kan også være landmænd med overskud af halm til fyring, efterafgrøder, slæt-græs og sekunda-halm, ligesom det kan være industri- og produktionsvirksomheder, der »producerer« forskellige typer biomasseaffald.

Ligeledes kan forsyningsselskaber købe for eksempel træflis direkte af skovejere eller skoventreprenører, der har overskudsmængder eller opgaver uden for »normal« geografi.

Gennemsigtighed i prissætning

Den transparente handel er, ifølge Paul Lillelund, til fordel for både køber som sælger.

- Først og fremmest opnår sælger at få flere potentielle kunder, og køber kan byde på flere produkter. Begge parter får den på dagen bedst mulige pris på biomassen, ligesom der opnås gennemsigtighed i prissætningen, forklarer han.

Paul Lillelund påpeger videre, at auktionsplatformen forhåbentlig kan bidrage til at optimere handelsmønstre og i sidste ende imødekomme en højere andel af lokal produceret biomasse. Kortere transport vil alt andet lige medføre lavere omkostninger og samtidig reducere CO2-udslippet.

Læs også