På Kroghsminde øver de sig i fremtidens afgrøder

Med afgrøder som linser, hamp og hestebønner til plantebaserede fødevarer er Andreas Krogh godt i gang med at dyrke de afgrøder, der ofte tales om som en del af fremtidens planteavl. Arealet med afgrøderne er stadig småt, for det vigtigste lige nu er læringen og dygtiggørelsen af at dyrke de nye afgrøder til plantebaserede fødevarer.

Ved den vestjyske by Ølgod ligger Kroghsminde – en økologisk fødevare- og energiproduktion, der drives efter en cirkulær filosofi, hvor fokus er at få sammenhæng og skabe merværdi mellem de forskellige driftsgrene, skriver Danish Agro i en pressemeddelelse.

- Vi er optaget af den cirkulære tankegang og arbejder med at få vores animalske produktion, biogasanlæg og vores planteavl til at gå op i en højere enhed. At vi eksempelvis har et biogasanlæg, gør det muligt for os at skabe en sammenhængskraft på tværs af driftsgrenene samt at udnytte og ikke mindst prissætte det spild, der kan opstå fra de øvrige driftsgrene. Vi får mulighed for at gøde lidt mere præcist, fordi vi før kun havde dybstrøelse fra køerne, hvilket åbner for, at vi kan dyrke andre afgrøder end de klassiske, fortæller Andreas Krogh, der er medejer på Kroghsminde.

Kroghsminde driver 850 hektar inklusiv 150 hektar naturpleje. I stalden har de 200 årskøer og producerer 75 stude årligt.

Spørgsmål om klima, miljø og biodiversitet er noget, Kroghsminde har fuldt fokus på og arbejder aktivt med. De tænker på og diskuterer løbende, hvordan fremtidens fødevareproduktion mon ser ud, og hvordan de kan dygtiggøre sig til fremtidens vilkår.

- Vi mener, at det skal være sjovt at gå på arbejde, og her spiller afgrøder til konsum en vigtig rolle: Det er nyt og spændende for både vores medarbejdere og os som ejere – og et led i et samarbejde med Danish Agro omkring dyrkning af nye typer afgrøder, fortæller Andreas Krogh og fortsætter:

- Vi beskæftiger os meget med fremtidens fødevarer i det strategiske og i det daglige, hvor vi prøver at udfordre måden, vi tænker og arbejder på i forhold til fremtidens fødevareproduktion. Vores tilgang til plantebaserede fødevarer er et vidnesbyrd på denne strategi. Vi vil gerne dygtiggøre vores medarbejdere og os selv, så vi er klar, når tingene rykker lidt hurtigere.

Erfaring fra hamp

Der er stor forskel på de afgrøder, som bedriften har taget ind i forsøget på at dygtiggøre sig i nye afgrøder. Nogle af dem kræver specialviden at dyrke, andre er relativt nemme at integrere i markplanen, fordi de ligger tæt op af allerede dyrkede afgrøder.

Derfor har det stor værdi for bedriften, at Andreas Krogh har erfaring fra tidligere med en række specialafgrøder som eksempelvis hamp.

- Vi har gjort os en række erfaringer med flere af de her afgrøder, vi skal dyrke. Vi har erfaring med hestebønner som proteinafgrøde til vores husdyr – men efter at vi har fået en afsætningsmulighed gennem Danish Agro og Organic Plant Protein, har vi fået mulighed for at komme i gang med den del og flytte produktionen fra foder til fødevarer, siger han.

- Hamp er en afgrøde, som jeg har stiftet bekendtskab med gennem en tidligere ansættelse på Stenalt Gods. Det er nogle erfaringer, men også en afgrøde, jeg har taget med til Kroghsminde, efter jeg blev selvstændig. Her har Danish Agro åbnet yderligere for afsætningsmulighederne som ny avler og samtidig opkvalificeret såsæden.

Afgrøder til plantebaserede fødevarer er et strategisk fokusområde i Danish Agro koncernen og et område, hvor der arbejdes målrettet på at skabe værdi for landmændene.

- Fokus lige nu er at bygge videre på den viden, vi har, og trække på de samarbejdspartnere, vi har på området. Afsætning er hele humlen i det her, fordi det er det, der er bindeleddet og det, der er spændende: At vi favner hele værdikæden og får produkterne helt ud til forbrugerne, fortæller Produktspecialist for økologi i Danish Agro, Allan Hartman Hansen.

Andreas Kroghs nysgerrighed har også givet ham lyst til at kaste sig ud i mere eksperimenterende projekter. I første omgang er valget faldet på den, i dansk sammenhæng, relativt nye og hippe afgrøde: linser.

- Vores linseproduktion er helt ny. Vi er på det helt spæde stadie, og vi har enormt meget læring foran os i at dyrke de her afgrøder. Vi skal gøre os erfaringer, og vi står med en risiko her i begyndelsen, hvorfor vi har valgt at prøve afgrøden af på et mindre areal. En stor del af arbejdet med linserne ligger for os i at gøre os nogle dyrkningsmæssige erfaringer. Der er nogle få pionerer inden for dette område, og dem læner vi os lidt op af, forklarer Andreas Krogh og tilføjer:

- En stor del af vores risiko ligger i afsætningen, og der kan jeg mærke, at Danish Agro har lavet nogle alliancer, der bidrager til, at jeg kan lave den her udvikling. De er med til at skabe nogle markeder, som vi ikke har afsætning på i forvejen. Det gør det meget nemmere for mig at tage de nye afgrøder ind.

- Vi kan ikke løse det selv, og det kan landmanden som regel heller ikke. I hvert fald ikke hvis vi vil op i en stor skala, hvor vi skal kunne levere på den store klinge. Derfor arbejder vi rigtig tæt sammen i kæderne for at få super fødevarer ud til kunderne, slutter Allan Hartman Hansen.

Læs også