Nyeste data fra varslingssystem: Godkendte pesticider udgør ingen risiko for grundvandet

Der er ingen udsigt til ændringer i danske godkendelser af planteværnsmidler, konkluderer Miljøstyrelsen på baggrund af de seneste data fra det såkaldte VAP.

VAP-rapport 2023 viser ingen uacceptabel udvaskning af pesticider og nedbrydningsprodukter til grundvand. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen.

Den seneste rapport for varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) dækker perioden fra juli 2020 til juni 2022. I januar 2023 blev der udgivet en ekstraordinær VAP-rapport, som handlede om resultater for aktivstoffet cyazofamid. Resultaterne i den rapport var grundlaget for forbuddet mod skimmelmidler som Ranman Top, Azuleo og Sugoi.

Af rapporten fremgår det, at to andre stoffer udvaskede over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Det gjaldt nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol fra azolsvampemidler og nedbrydningsproduktet CyPM fra svampemidlet azoxystrobin, som vi blandt andet kender fra midler som Amistar Gold, Greteg Star og Mirador Forte EC.

Afhænger af nedbør

Når det gælder 1,2,4-triazol er konklusionen, at ikke afhænger direkte af anvendelsen på markerne, men derimod ser ud til at være afhængig af mængden, intensiteten og varigheden af den årlige nedbør.

Derfor har man undersøgt og bekræftet, at fundene af dette nedbrydningsprodukt ikke kun stammer fra den seneste anvendelse, men også fra tidligere tiders anvendelse af midlerne.

I Silstrup-marken, som er en del af VAP-systemet, har man i tre ud af 151 grundvandsprøver fundet CyPM over kravværdien i perioden fra maj 2020 til juni 2022.

Kerb fortsat til rådighed

Resultaterne fra rapporten viser, at overskridelsen har været kortvarig, og derfor vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke er nogen grund til at ændre på reguleringen af midler med azoxystrobin.

- Den pågældende anvendelse vurderes ikke at udgøre en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvandet, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har også haft fokus på udvaskning af stoffet propyzamid, som særligt kendes fra Kerb, da der tidligere har været fund over kravværdien i VAP-markerne.

Men i den seneste periode er der ikke gjort fund af propyzamid over kravværdien i grundvandet, og derfor vil Kerb også fortsat være til rådighed for danske planteavlere.

Læs også