Danskerne bakker op om en kødafgift, men grønt skal være billigere

Danskernes modstand mod en afgift på klimabelastende fødevarer som kød er begrænset, hvis varer som frugt og grønt samtidig bliver billigere, fremgår det af en ny måling.

Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening har hvert år siden 2016 målt danskernes adfærd og holdninger i forhold til kød og grøn mad.

I undersøgelsen bliver der spurgt til folks holdning til, om der skal indføres en klimaafgift på fødevarer, så for eksempel kød bliver dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere. Her svarer 38 procent, at de er enige eller overvejende enige i, at afgifterne på fødevarer skal afspejle fødevarernes reelle klimaaftryk, mens 29 procent erklærer sig helt eller overvejende uenige.

Tallene viser også, at en stor del af danskerne stadig er uafklarede på spørgsmålet. 24 procent svarer hverken/eller, mens 8 procent svarer »ved ikke«.

- Tallene sætter en tyk streg under, at der er bred opbakning til afgifter på stærkt klimatunge fødevarer som for eksempel kød, så længe de klimavenlige fødevarer samtidig bliver billigere, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

Unge mest positive

I den nye undersøgelse, som er foretaget i august 2023, svarer en femtedel af danskerne, at de spiser fleksitarisk, pescetarisk, vegetarisk eller vegansk. Det er den højeste andel målt siden 2019. Blandt danskere under 35 år er andelen endda vokset til hele 36 procent.

Det er også i høj grad de unge under 35, der er mest positive over for en klimaafgift på 1 krone pr. kg oksekød, hvor indtægterne fra afgiften bruges på at udvikle flere klimavenlige fødevarer, hvilket der også er blevet spurgt ind til i undersøgelsen. Kun 28 procent af de unge er helt eller overvejende uenige i en sådan klimaafgift.

Spørgsmålet er i undersøgelsen formuleret: »Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Folketinget bør ændre afgifterne på fødevarer, så de tager hensyn til fødevarers klimaaftryk, således at fx kød bliver dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere.«

1.028 danskere har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført af YouGov i august 2023.

Læs også