Aktuelt: Mineralerne skal tilpasses foderplanen

Skab balance i tingene, og tilpas mineralerne til den aktuelle foderplan.

Sensommeren er kommet, og det betyder for mange, at nye ensilagestakke og foderkontrakter snart tages i brug. Kvægrådgiverne i Vestjysk peger i deres seneste nyhedsbrev på, at det mange steder er aktuelt at få tilpasset mineralerne til de aktuelle foderplaner, så der igen er balance i tingene.

Hvis der anvendes en gårdmineral, er der ifølge Vestjysk ingen grund til, at denne ikke passer sammen med den øvrige foderration, således at køerne hverken under- eller overforsynes med vitaminer og mineraler.

Flere parametre i spil

Vestjysk minder om, at der er flere parametre, som gør sig gældende for grovfoderets indhold af mineraler. Blandt andet er det vigtigt at være opmærksom på, at græsensilage generelt indeholder væsentligt flere mineralstoffer end for eksempel majsensilage.

Hvis den kommende foderplan kommer til at have en højere andel af græs end af majs, i forhold til sidst mineralerne blev optimeret, kan der spares nogle mineraler, hvorimod der skal ekstra mineraler til, hvis rationen bliver øget i majsandelen, lyder det fra Vestjysk.

De peger desuden på, at det heller ikke er ligegyldigt, hvorvidt det er et 1. slæt græs eller et 3. slæt græs, der anvendes i rationen. Mineralindholdet stiger nemlig typisk hen over sæsonen – dog skal man i år være opmærksom på, at tørken i starten af sommeren kan have ændret dette forhold nogle steder.

Ifølge Vestjysk har græsudbytterne specielt i 2. slæt været meget begrænsede mange steder, hvilket kan opkoncentrere mængden af mineraler. Omvendt kan et stort 3. eller 4. slæt græs give en fortyndingseffekt i niveauet af mineraler.

Anbefalingen fra Vestjysk er derfor, at der altid tages mineralanalyse af græsensilagen, så man ved mere præcist, hvad man fodrer med, end hvis man blot regner med standardværdier.

Indhent tilbud

Er bedriftens mineralkontrakt ved at udløbe, lyder en anden anbefaling fra Vestjysk, at mineralerne bliver sendt i licitation hos flere udbydere.

De understreger, at det er vigtigt, at der bliver lavet et godt udbudsmateriale, så de indkommende forslag er sammenlignelige – og man ikke sammenligner æbler og pærer.

I det samlede tilbud opfordrer de også til, at man husker at få både gold- og kviemineraler med samt råvarer såsom kridt, salt og natriumbikarbonat, så der tages hensyn til alle priser i tilbuddene.

At få den optimale mineralblanding handler ikke kun om den billigste pris, men også om at mineralerne skal passe til behovene i den enkelte besætning, konkluderer Vestjysk.

Læs også