Tilskud til opstilling af forsøgsvindmøller på land

Frem til den 15. november er det muligt at søge om tilskud til opstilling af forsøgsvindmøller gennem en ny pulje.

Siden midten af august har man kunnet søge om tilskud til opstilling af forsøgsvindmøller på land gennem en pulje, som skal understøtte opstillingen af fuldskala forsøgsvindmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller på land ved Høvsøre og Østerild samt uden for disse centre.

Det sker som led i en samlet national indsats for at styrke innovation og udvikling indenfor ny og forbedret vindmølleteknologi.

Der kan søges via Energistyrelsens digitale ansøgningsportal frem til den 15. november, og der kan ydes investeringsstøtte til opstillingen på maksimalt 16 millioner kroner pr. mølle inden for en samlet bevilling på 80 millioner kroner i 2023.

Der bliver givet tilsagn om tilskud efter først til mølle-princippet.

Energistyrelsen forventer, at der bliver tilført nye midler til puljen i 2024.

Læs også