Canadas svinebestand går tilbage

1,0 procent.

Så meget er den canadiske bestand af smågrise og slagtesvin gået tilbage på et år. Avlsbestanden er ligeledes faldet med 0,4 procent.

Det oplyser Landbrug & Fødevarer i Markedsnyt for uge 35 på baggrund af resultaterne af en svinetælling foretaget af myndighederne i Canada den 1. juli 2023.

Der var pr. 1. juli 2023 registreret 7.100 svinebesætninger i Canada, hvilket er en nedgang på 2,9 procent sammenholdt med for et år siden, hvor antallet svinebesætninger lå på 7.310.

De canadiske slagtninger af svin er for 1. halvår 2023 opgjort til 11,1 millioner stk. – en stigning på 0,2 procent sammenholdt med 1. halvår 2022.

Eksporten af levende svin fra Canada er for 1. halvår opgjort til 3,3 millioner stk., hvilket er 0,8 procent flere end 1. halvår 2022.

Læs også